قالب وردپرس

سفرنامه و گزارش برنامه

برحسب اسم نویسنده

مهر ۹, ۱۳۹۵

عروس دریایی

ساحل کوئینزلند استرالیا محل زندگی مخوف ترین موجود اقیانوس میباشد.عروس دریایی جعبه ای با اولین گزش، شما 2 تا 5 دقیقه بیشتر فرصت زنده ماندن ندارید.
مهر ۹, ۱۳۹۵

محتویات کیف کمک های اولیه

لوازم کمکهای اولیه:
1- چسب زخم بندی 5عدد
2- چسب رولی کوچک پارچه ای 1عدد
3- باند کشی 5 سانت 1عدد
4- گاز استریل 4 عدد
5- پماد سوحتگی 1 عدد
مهر ۱, ۱۳۹۵

سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری
نوروز سال ۱۳۹۴ قسمت ۱۶ تا ۲۰

قسمت 16-20 سفرنامه محمدرضا نظری به اروپا در نوروز 1394
مهر ۱, ۱۳۹۵

سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری
نوروز سال ۱۳۹۴ قسمت ۱۱ تا ۱۵

قسمت 11-15 سفرنامه محمدرضا نظری به اروپا در نوروز 1394