قالب وردپرس

سفرنامه محمدرضا نظری

مهر ۱, ۱۳۹۵

سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری
نوروز سال ۱۳۹۴ قسمت ۱۶ تا ۲۰

قسمت 16-20 سفرنامه محمدرضا نظری به اروپا در نوروز 1394
مهر ۱, ۱۳۹۵

سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری
نوروز سال ۱۳۹۴ قسمت ۱۱ تا ۱۵

قسمت 11-15 سفرنامه محمدرضا نظری به اروپا در نوروز 1394
مهر ۱, ۱۳۹۵

سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری
نوروز سال ۱۳۹۴ قسمت ۶ تا ۱۰

قسمت 6-10 سفرنامه محمدرضا نظری به اروپا در نوروز 1394
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری نوروز سال 1394

سفرنامه ی اروپا محمدرضا نظری
نوروز سال ۱۳۹۴

خوب. راستش بعد از مدت ها رفتم سراغ آلبوم سفر عیدم به اروپا و دیدم انقدر حرف های نگفته تو این عکس ها هست که باید دونه دونه بگم و بنویسم. این شد که از امروز و لابلای عکس های نه چندان زیاد متفرقه ام، تصمیم گرفتم از این سفر بنویسم.